Jurnal ini menyambut baik laporan penyelidikan mengenai sistem pendidikan MICSS seperti Matlamat Pendidikan, Reka Bentuk Kurikulum, Kandungan Kurikulum, Pelaksanaan Kurikulum, Penilaian Kurikulum, dan Pengurusan Kurikulum. Maklumat lanjutan boleh merujuk kepada Lampiran Panggilan Kertas Kerja.