Sidang pengarang mengalu-alukan penghantaran manuskrip ke Jurnal Penyelidikan Pendidikan MICSS. Tujuan penerbitan jurnal adalah  untuk meningkatkan tindakan penyelidikan akademik untuk MICSS, menyediakan platform perbincangan dan interaksi akademik untuk MICSS, memperluas pengaruh penyelidikan pendidikan MICSS, serta mengumpul hasil penyelidikan untuk MICSS.

Image

MICSS Journal of Educational Research

Sidang pengarang sedang membuat panggilan kertas kerja untuk tahun 2022. Penghantaran manuskrip dialu-alukan. Journal ini menerima manuskrip sepanjang tahun.

编辑团队 / Jawatankuasa Penyunting / Editorial Team

主编 /Ketua Penyunting / Editor-In-Chief

张喜崇博士  Dr. Teoh Hee Chong

heechong_teoh@dongzong.my

主编 /Ketua Penyunting / Editor-In-Chief

执行编辑 / Penyunting / Managing Editor

石清然博士 Dr. Chok Koon Lan

koonlan_chok@dongzong.my

           

陈俊良硕士 Mr. Tan Chun Liang

chunliang_tan@dongzong.my

美术编辑 / Penyunting Seni / Art Editor

曹薇华Ms. Chau Wei Hwa

weihwa_chau@dongzong.my

美术编辑 / Penyunting Seni / Art Editor

顾问团 / Ahli-ahli Penasihat / Advisory Board Members

程介明教授Professor Dr. Cheng Kai Ming

香港大学The University of Hong Kong 

kmcheng@hku.hk

尤芳达教授Prof. Ir. Dr. Ewe Hong Tat

马来西亚拉曼大学Universiti Tunku Abdul Rahman (Malaysia)

eweht@utar.edu.my

杨泉博士Dr. Yoong Suan

马来西亚教育学者Education Scholar (Malaysia)

yoongsuan@yahoo.com

陈德鸿教授Professor Datuk Dr. Paul T. H. Chan

马来西亚精英大学HELP University (Malaysia)

paul@help.edu.my

达祖丁拉斯迪教授Professor Dr. Mohd. Tajuddin Bin Mohd. Rasdi

马来西亚思特雅大学UCSI University (Malaysia)

merdeka916@gmail.com

委员会 / Ahli-ahli Jawatankuasa / Editorial Board Members

王晓梅教授Prof. Dr. Wang Xiaomei

厦门大学马来西亚分校 Xiamen University Malaysia

xmwang@xmu.edu.my

苏源恭副教授Associate Professor Dr. Guan Saw

美国克莱蒙研究大学Claremont Graduate University (USA)

guan.saw@cgu.edu

张运华副教授Associate Professor Dr. Chang Yun Fah

马来西亚泰莱大学 Taylor's University (Malaysia)

yunfah.chang@taylors.edu.my

洪詠善博士Dr. Yungshan Hung

台湾国家教育研究院National Academy for Educational Research, Taiwan

ireneh1220@mail.naer.edu.tw

白伟权博士Dr. Pek Wee Chuen

马来西亚新纪元大学学院New Era University College (Malaysia)

weechuen.pek@newera.edu.my

郭富美博士Dr. Keh Foo Bee

马来西亚新纪元大学学院New Era University College (Malaysia)

FOOBEE.KEH@newera.edu.my

黄祯玉博士Dr. Wong Cheng Yoke

马来西亚坤成中学Kuen Cheng High School (Malaysia)

yellowfish129@gmail.com

李蕙妗博士Dr. Wei Ching Lee

教育研究员 Education Researcher

weiching149@gmail.com

利亮時教授Prof. Dr. Lee Leong Sze

台湾高雄师范大学National Kaohsiung Normal University, Taiwan

ph868989@nknu.edu.tw

杜伟强副教授Associate Professor Dr. Wei Keong Too

诺丁汉大学马来西亚分校University of Nottingham Malaysia

weikeong.too@nottingham.edu.my

庄华兴副教授Associate Professor Dr. Chong Fah Hing

马来西亚博特拉大学 Universiti Putra Malaysia

fhchong@upm.edu.my

李文富博士Dr. Wen-Fu Lee

台湾国家教育研究院National Academy for Educational Research, Taiwan

 fuh7516@mail.naer.edu.tw

陈如湘博士Dr. Tan Joo Siang

马来西亚理工大学Universiti Teknologi Malaysia

joosiang@utm.my

郭荣锦博士Dr. Quek Weng Kim

马来西亚教育学者Education Scholar (Malaysia)

wengkimquek@gmail.com

李树枝博士Dr Lee Soo Chee

马来西亚拉曼大学Universiti Tunku Abdul Rahman (Malaysia)

lschee@utar.edu.my